▪ 5 utgaver av magasinet Vinforum
▪ 6 digitale nyhetsbrev i forbindelse med nyhetsslipp
▪ 6 digitale nyhetsbrev i forbindelse med spesialslipp
▪ Tilgang til gamle magasinutgaver digitalt
▪ Tilgang til database av Arne Ronolds smaksnotater
Pris: 750,- (ord. 975,-)

1 års abonnement inkl. spesialviner (Norge/Norden)